Paul Storli mener Bro— og tunnelselskapet burde informert brukerne langt bedre, før ordningen trådte i kraft ved månedsskiftet.

Ifølge undersøkelsen som Bergen Handelsgymnasium har laget er bilistene forvirret og vet for lite om hva lysene ved kontrollpunktene betyr.

— Det skyldes for dårlig markedsføring, sier lektor Kjell Stigen ved Bergen Handelsgymnasium til Bergens Tidende. Stigen har ledet en pilotundersøkelse som elevene hans i 3. klasse har gjort. Fredag i forrige uke var 10 elever på Bystasjonen i Bergen der de stoppet 105 bilister og stilte dem en del spørsmål.

Positive til Autopass

— Jeg vil understreke at en slik forundersøkelse bare gir indikasjoner. Men det gir en god pekepinn om hvordan folk har oppfattet de ulike forholdene med den nye Autopass-ordningen, sier Stigen.

— Av materialet leser jeg at folk er positive til Autopass-ordningen. Av svarene går det frem at 83 av de spurte hadde plassert brikken på frontruten. Når det gjelder denne delen av Autopass-ordningen, har markedsføringen vært meget vellykket, sier Stigen

Dårlig kunnskap

— Det samme kan vi ikke si når det gjelder folks oppfatning om lysene. Rundt halvparten av de 105 spurte svarte at de visste hva det betyr når det lyser grønt ved passering av stasjonene, halvparten svarer de ikke vet hva grønt lys betyr. På samme måte svarte litt under halvparten at de ikke visste hva hvitt lys betyr, sier Stigen.

— Dette betyr at svært mange er forvirres av lysene. Dette skyldes sannsynligvis dårlig kunnskap. Da må jeg foreløpig konkludere med at ordningen er for dårlig markedsført. Bro- og tunnelselskapet burde vært flinkere til å informere kundene sine, sier Stigen.

- Føler meg aldri sikker

To av dem som ble spurt, var ekteparet Paul og Gerd Storli fra Laksevåg. Paret innrømmet villig at de langt fra har fått med seg alt om det nye Autopass-systemet.

— Jeg føler meg aldri helt sikker og jeg har ennå ikke fått noen regning, sier Paul Storli til BT.

— De har gjort en slett jobb med å informere oss. Hvorfor kunne de ikke ha spandert en helsides annonse i avisen med full forklaring på alle spørsmål? Så viktige ting bør det informeres grundig om, mener Storli.

Så ikke noe lys

Kjell Stigen forteller at halvparten (52) av de 105 spurte hadde registrert at det kom grønt lys da de passerte stasjonen, mens 53 sier de ikke så grønt lys. Da de ble spurt om de så hvitt lys, svarte 43 ja, 50 nei og 12 husker ikke. På spørsmål om de hadde registrert at lampene ikke lyste, sa 57 ja mens resten sier nei eller husker ikke. Dette underbygger min konklusjon om at folk var forvirret omkring lysene i Autopass-ordningen da vi gjennomført spørreundersøkelsen fredag formiddag, sier Stigen.

— Dette er en pilotundersøkelse. Skal vi få et mer utfyllende svar, bør vi gå ut og spørre mer enn 1000 Autopass-brukere og gjerne begge kjønn, sier Stigen.

UTSPØRRING: Bro- og tunnelselskapet har gjort en slett jobb med å informere oss. Hvorfor kunne de ikke ha spandert en helsides annonse i avisen med full forklaring på alle spørsmål?, undrer Autopass-kundene Gerd og Paul Storli. Her svarer de på spørsmål fra elev Alexander Ulven.<p/>FOTO: KNUT STRAND