— Vi har fått brev og mange e-poster, og vi har selvsagt merket oss at 9000 askøyværinger har skrevet under på opprop mot Autopass, sier veidirektør Olav Søfteland til Bergens Tidende.

— Dette sterke engasjementet gjør at vi behandler saken om blandet innkrevingssystem på Askøybrua svært alvorlig. Det kommer ikke noe vedtak fra oss i dag, sier Søfteland.

Saken som er til behandling, er brostyrets anmodning til Vegdirektoratet om å beholde billettbetaling på Askøybrua ved siden av Autopass, som brostyret vil innføre samtidig med Bergen, fra mandag 2. februar.

Brostyret hadde opprinnelig tenkt å avvikle betaling med billetter og gå helt over til Autopass. Dette skapte en storm av protester på Askøy, og et sterkt presset brostyre har derfor søkt Statens vegvesen om å få beholde billettbetalingen for dem som vil ved siden av Autopass de to og et halvt årene som er igjen før Askøybrua er nedbetalt.

— Som sagt, vi har merket oss det sterke engasjementet, og det veier tungt i våre vurderingen av saken, sier veidirektøren.

UTSETTER AVGJØRELSE: - Dette sterke engasjementet gjør at vi behandler saken om blandet innkrevingssystem på Askøybrua svært alvorlig, sier veidirektør Olav Søfteland.
Arkivfoto: Helge Hansen