— Hvis disse inntektene faller bort, blir vi tvunget til å legge om arbeidet vårt. Vi må bruke mer tid til å søke midler, og det blir mindre tid til å sette i gang nye prosjekter, sier Tore Andersen, styreleder i Djerv.

Det tradisjonsrike idrettslaget har i de siste årene mottatt i underkant av en million kroner i tilskudd fra spilleautomater.

Kulturminister Trond Giske opplyste lørdag at fra 1. juli 2007 er det slutt på spilleautomater i Norge.

— Mitt inntrykk er at dette er noe Kulturdepartementet har trumfet igjennom. En dialog med automatselskapene tidligere kunne ha gitt bedre kontrollordninger, slik at vi hadde unngått et totalforbud, sier Andersen.

Norsk Lotteri- og Automatbransje-forbund (NOAF) deler Andersens inntrykk, og kaller prosessen for «skittent spill», ifølge NTB.

NOAF mener at statens egentlige mål er å sikre inntekter til statskassen gjennom et monopol på spilleautomater, og hevder et forbud vil utradere bransjen og koste 1200 arbeidsplasser.

Fana idrettslag er et av idrettslagene i Hordaland som tjener mest penger på automater.

Leder Øyvind Hauge vil ikke oppgi hvor store automatinntektene er, men bekrefter at det er snakk om flere millioner kroner i året.

— Det er klart at frafallet av disse inntektene vil bety en del for oss, men dette er ikke en enkel sak. Det ligger mange triste skjebner i andre enden av disse pengene, medgir Hauge.

Fana IL har i de siste årene forberedt seg på at automatpengene kan forsvinne, og budsjetterer nå uten automatpenger.

— Dette er ikke verdens undergang for oss, men det kan bety at vi må kutte for eksempel i administrasjonen.

Om tre måneder skal EFTA-domstolen ta stilling til om staten får lov til å innføre automatmonopol. Om staten vinner vil automatene komme tilbake i 2008, men med staten som eier.

De private aktørene skal vekk, og siste halvåret av 2007 blir uansett automatfritt.