Kystverket vil i løpet av høsten installere utstyr for automatisk bølge— og strømvarsling for skipstrafikken i Vatlestraumen i Hordaland og ved Kårstø i Rogaland.

«Værvarslingsstasjonen vil være et viktig hjelpeverktøy for passasjertrafikken som ferdes den værharde strekningen», skriver Kystverket i en pressemelding om utstyret som plasseres ved Revskolten fyr i Vatlestraumen. Dette er et pilotprosjekt, det første av sitt slag langs norskekysten, og utviklet i samarbeid med firmaene Aanderaa Data Instruments og True Heading. Systemet kalles AIS – Automatic identification system.

Senere i høst skal lignende utstyr installeres på Kårstø, får NTB opplyst i Kystverket.

Værstasjonen i Vatlestraumen er fortøyd på 22 meters dyp. Den registrerer informasjon om vanndybde, tidevann, sjø- og lufttemperatur, vindstyrke og vindretning, lufttrykk, bølgehøyde og strømretning. Fartøyer skal kunne motta denne informasjonen automatisk. Systemet omtales som et forebyggende sikkerhetstiltak.

AUTOVARSEL: Kystverket vil utplassere utstyr for automatisk bølge- og strømvarsel i Vatlestraumen.