TINGHUSET: En 37 år gammel mann er i Bergen Tingrett dømt til fire måneders fengsel for grovt underslag og brudd på regnskapsloven. Mannen må i tillegg betale 176.800 kroner i erstatning til fem frivillige organisasjoner. Mannen var den reelle daglige lederen i et selskap som i 2002 ble godkjent av lotteritilsynet som automatentreprenør. Han tok ut 20.000 kroner i månedlig lønn, uten å trekke skatt og regnskapsføringen var mangelfull. De lotteriverdige organisasjonene mottok ikke så mye som lotteriloven fastslår og etter under tre års år drift ble selskapet tvangsoppløst. «Etter rettens oppfatning kan det synes som om tiltalte mer eller mindre bevisst har latt det skure å gå,» heter det i dommen.