KARI PEDERSEN

Fremgangen er blitt omtalt som et mirakel. Espen, med diagnose infantil autist, var forespeilet et liv som sterkt omsorgskrevende og språkløs. Et barn som tidlig måtte ut av hjemmet, fordi foreldrene ikke ville makte tilsynet med ham 24 timer i døgnet.

— Jeg ville knapt kunne gi ham en dusj, hvis ikke vi hadde startet treningen, sier mamma Marianne Henriksen og smiler til niåringen sin som sitter på møte med de voksne og plukker fredelig på brusflasken.

Med jevne mellomrom kommer det fra niåringen: - Og nå leke, mamma. Og nå, leke.

Litt stakkato, med fremmed tonefall. Men Espen får sagt det han ønsker.

Eksperthjelp fra Oslo

Espen er en av fem autistiske barn i Bergen som får trening etter tipo-metoden. Treningen styres faglig av selskapet Tipo Norge AS, som er lokalisert i Oslo.

Torsdag skulle politikerne i oppvekstkomiteen ta stilling til et forslag fra byrådet om å si opp avtalen med Tipo Norge AS. I går ettermiddag besluttet byråd Anne Gine Hestetun å be komitéen utsette saken.

Byrådet har foreslått at det lokale tjenesteapparatet tar det faglige ansvaret for tipo-treningen fra 1. januar 2004.

Forslaget opprører foreldrene til de autistiske barna, som frykter for kvaliteten på tilbudet til barna sine.

Da kontrakten med inngått med Tipo Norge for fire år siden, påtok Autismeteamet på Haukeland seg å teste barna underveis og følge opplegget på nært hold. Denne kompetanseoverføringen kom i realiteten aldri i gang, går det klart frem av utredningen som politikerne skal ta stilling til.

River før huset står klart

Hvordan skal vi stole på at det skal skje nå? spør Marianne Henriksen og legger til: - Den som skal flytte inn i nytt hus, river ikke det gamle før nybygget står klart. Akkurat det føler vi at byrådet ønsker å gjøre.

At tipo-treningen i det hele pågår i Bergen, er hennes fortjeneste. Da Espen fikk diagnosen, ringte hun land og strand rundt på jakt etter hjelp. Hos tipo-ekspert Morten Klevstrand fant hun håp. Siden det ikke var mulig å få til tilsvarende trening i Bergen, flyttet hele familien til Oslo.

Bare i løpet av noen måneder kunne gutten si sin første hele setning. «Jeg vil ha cola».

— Det ble mye cola den julehelgen i Bergen, ler hun.

Fikk tilbud i Bergen

Foreldre til andre autistiske barn leste om henne i BT. Presset av foreldrene vedtok formannskapet å etablere tipo-trening i Bergen.

Familien til Espen tok sjansen på å flytte hjem igjen.

Åtte barn fikk plass i gruppen. Nye barn som har søkt om tipo-trening, har fått avslag av autismeteamet på Haukeland.

— At ikke flere barn har fått denne muligheten er under enhver kritikk, sier Edel-Karin Frotjord, mor til syv år gamle Johan.

Ikke alle barn har nytte av tipo-treningen, som baserer seg på metodisk terping på alle slags ferdigheter. Fra nye ord til å bruke toalettet.

I dag er fem barn tilbake i gruppen. Disse sprenger stadig nye grenser, forteller foreldrene, som er fulle av lovord over treningen og den faglige støtten de får:

Forslag fra foreldrene

Tipo-treningen er kostbar. Men forslaget fra byrådet handler ikke først og fremst om å spare penger.

— Vi har heller ingenting imot at det lokale hjelpeapparatet tar over. Vi ønsker bare å gjøre det på en måte som sikrer den faglige kompetansen, sier Edel-Karin Frotjord.

Foreldrene har nå utarbeidet en alternativ fremgangsmåte som skal sikre at det langsomt bygges opp ekspertise på tipo-trening i Bergen. Nye barn innlemmes i treningen og kommunen beholder et minimum av kontakt med Tipo Norge AS.

Et feilsteg nå kan koste dyrt for Espen, Anna, Johan og Alexandra, advarer foreldrene.

FREMGANG: Marianne Henriksen og Einar Haugland gleder seg over hvert fremskritt som Espen (9) og Anna (7) gjør. Begge startet som språkløse autister før de startet intensiv trening.
Foto: Jan M. Lillebø