Framnes kristne videregående skole nektet å ta imot Alv Magne Tveitnes da han søkte om skoleplass i vår.

Skolen begrunnet avslaget med at de ikke hadde råd til å bygge grupperom eller spesialrom.

Klaget

Rektor Lars Reinlund hevdet overfor Bergens Tidende 22. juni at skolen ikke kunne ta inn psykisk utviklingshemmede, fordi skolen ikke var i stand til å gi dem et fullverdig tilbud. Rektoren understreket imidlertid at skolen ikke hadde noen uvilje mot psykisk utviklingshemmede.

Alv Magne Tveitnes følte seg skuffet over avslaget, og klaget saken inn for Statens Utdanningskontor i Hordaland.

Utdanningskontoret la i sin behandling spesielt vekt på skolens inntaksreglement, og er nå kommet frem til at skolen ikke har grunnlag for å nekte Tveitnes skolegang til høsten.

Utdanningskontoret skriver blant annet at søker er førlig nok til å ta seg frem på skolens arealer, og at det bygningsmessige derfor ikke er noe problem.

Familien fornøyd

— Vi er godt fornøyd med at Alv Magne vant frem med klagesaken. Det betyr mye for oss at han kan begynne på Framnes kristne videregående skole, sier moren, Erna Tveitnes til Bergens Tidende.

Hun sier skolen har idrettslinje og et aktivt ungdomsmiljø, noe som vil være bra for en autist.