MS «Fensfjord» sitt anløp i havnebyen Laayoune i Vest-Sahara vekker reaksjoner, skriver Strilen. Området har vært okkupert av Marokko siden 1975, og Utenriksdepartementet fraråder næringsvirksomhet der.

— Å fremme handel derfra er med på å underbygge den uetiske og brutale okkupasjonen, sier Erik Hagen i Støttekomiteen for Vest-Sahara til Strilen.

Han sier at norske redere ofte sier at de ikke kjenner til konflikten når de blir gjort oppmerksomme på situasjonen.

- Vi gjør ikke noe ulovlig

Hans PetterFonnesiFonnesShipping sier til Strilen at de kjenner til konflikten, men at UDs råd ikke gjelder i dette tilfellet.

— Vi driver ikke næringsvirksomhet i Vest-Sahara. Båten er eid og operert fra Nederland, og er kun driftet fra Austrheim, sier Fonnes til Strilen.

Han forteller at båten lastet sand og fraktet denne til Casablanca i Marokko.

— Det er ingenting ulovlig i det vi gjør, sier han.

- Undergraver fredsprosessen

Sara Eyckmans i Western Sahara Resource Watch har skrevet til Fonnes og oppfordrer dem til å droppe aktivitetene i Vest-Sahara.

— Vi mener slik virksomhet bidrar til å undergrave FNs fredsprosess og rettighetene til det sahrawiske folk. Vi er overbevist om at det ikke er i selskapets interesse å bli forbundet med dette, skriver Eyckmans.

Hun viser også til FNs juridiske utredning fra 2002, der det heter at «utvinning av ressurser i ikke-selvstyrte områder er i strid med internasjonal rett dersom slik utvinning ikke respekterer interessene og ønskene til folket i ikke-selvstyrte områder».