I avisstativet på nærbutikken lyser namna på fem sakna nordmenn i Algerie frå førstesidene. Men mange i Austrheim har alt kjent identiteten til to av dei i fleire dagar. Verda kom plutseleg veldig nær.

Både Thomas Snekkevik (35) og Alf Vik (43) er opphavleg frå Austrheim. Ingen av dei bur her no, men dei fleste i den vesle kommunen kjenner slektningar, vener eller kollegaer av dei sakna.

— Det er ei sjokkoppleving å vere vitne til det som har skjedd, og folk er veldig opptekne av det, seier Ivar Bergsvik, som er innom Joker for å handle.

— Dette berører oss alle i kommunen. Statoil-tilsette i Algerie må ha hatt følelsen av å vere i ein krigssituasjon, seier Agnar Hopland, ein annan butikkunde.

Kollegaer i gisseldramaet

Knappe to mil unna ligg Mongstad-terminalen. Ut frå ein brunmåla bygning på området kjem Per Lerøy. Det er måndag ettermiddag, og Austrheim-ordføraren har nettopp vore med på eit informasjonsmøte for alle Statoil-tilsette. Statsminister Jens Stoltenberg og Statoil-sjef Helge Lund snakka til Statoil-folket på videoskjerm.

SAMBYGDINGAR: Austrheim er ein liten kommune. Etter at gisselsituasjonen i Algerie vart kjend, spreidde ryktet seg raskt om at to av nordmennene opphavleg er frå Austrheim. - Dette berører oss alle i kommunen, seier Agnar Hopland (til h.) og Ivar Bergsvik.

— Stoltenbergs klare tale var at vi aldri må la oss styre av terrorismen. Det må vi berre vere einige i, seier Lerøy.

Også han er tilsett i Statoil, men sidan kommunevalet i fjor har han hatt permisjon for å vere ordførar. Lerøy kjenner fleire som vart råka av gisseldramaet i Algerie. Ein av dei er ein nær kollega, fortel han.

— Eg har ikkje møtt dei to sakna frå Austrheim, men dette er ein liten kommune. Alle kjenner nokon som er i familie med dei sakna. Så lenge vi ikkje har fått stadfesta at dei er omkomne, lever vi i håpet og kryssar fingrar for at dei kjem heim igjen.

- Noko av det verste

Ap-ordføraren har hatt indirekte kontakt med pårørande til dei to sakna Statoil-tilsette frå Austrheim. Han karakteriserer situasjonen som forferdeleg for familiane.

— At det skjer noko så brutalt og uventa, er noko av det verste ein familie kan oppleve. Dei må ha hatt eit skikkeleg helvete dei siste dagane. Foreldre, ektefelle, barn og sysken ventar i uvisse og frykt utan å få svar på spørsmåla sine. Eg føler verkeleg med dei, seier Lerøy.

— Svært mange i vårt område jobbar innanfor oljeindustrien, og Statoil er eit fantastisk selskap å jobbe i. Når ei ulykke som denne skulle ramme eit selskap, er sannsynlegvis Statoil eit av dei aller beste til å handtere ein slik situasjon. Eg er sikker på at Statoil gjer alt dei kan for å gi pårørande svar så fort som mogleg. Det einaste vi kan gjere er å ta vare på pårørande så godt som råd, og vere medmenneske for dei som er berørte.

Opnar kyrkja

Skarp januarsol strøymer inn gjennom høge vindauge i Austrheim kyrkje. I går opna kyrkjedørene tidleg og stengde seint. Den kvite trekyrkja var open for pårørande og bygdefolk som hadde behov for ettertanke og ro, og for å tenne lys for dei sakna.

OPE HUS: I dagane framover er Austrheim kyrkje open for alle som vil tenne lys og be for dei sakna i Algerie. - Eg prøver å formidle nærvær og håp, seier sokneprest Magne Bjørndal

— Dette er eit lite samfunn. Alle kjenner meir eller mindre alle. To av dei sakna voks opp og har nære pårørande i Austrheim. Klart vi er berørte, seier sokneprest Magne Bjørndal.

Kyrkja kjem til å vere open i dagane framover. Benkeradene var tomme, då BT var innom i går, men presten reknar med at fleire vil kome, når det blir betre kjend at kyrkja er open.

— Framleis har eg eit håp om at det er mogleg å finne dei sakna i live, og det er det eg prøver å formidle: Nærvær og håp.

Prestens håp blir delt av fleire, også av Statoil-sjef Helge Lund. Fem dagar etter terrorangrepet i Algerie, snakka Lund på eit allmøte ved selskapets hovudkontor i Stavanger.

— Søket etter dei fem Statoil-tilsette som er sakna held fram. Ein leitar på gassanlegget og på sjukehus i området. Vi håpar det beste, men fryktar det verste, sa Lund i går.

Kripos' ID-gruppe er no på veg til hovudstaden Alger, og vil bidra med hjelp om algeriske styresmakter skulle be om det. To rettsmedisinarar, to tannlegar og to politifolk utgjer teamet. I bagasjen finst blant anna DNA-prøvar som er samla inn frå nære familiemedlemmer av dei sakna, tannopplysningar, samt utstyr som vert brukt i identifisering.

Fingeravtrykk, tannopplysningar og DNA. Det er dei tre sikraste markørane i arbeidet med å identifisere døde menneske, ifølgje eitt av dei faste medlemmene i gruppa, professor Inge Morild.

— I Norge er det krav om at minst ein av disse markørane må vere til stades for å kunne fastslå sikker identitet, seier Morild.

Han er til dagleg tilknytt Gades Institutt i Bergen, og var blant anna med då Kripos drog til Thailand etter tsunamikatastrofen i 2004. Han reiser ikkje til Algerie denne gongen.

I går ettermiddag opplyste statsministeren i Algerie at 37 utanlandske gislar frå åtte land er funne drepne så langt. Av desse er sju enno ikkje identifiserte, mens fem er sakna.

— Dei fleste gislane er no sette fri. Det gjenstår framleis fem utlendingar, og vi veit ikkje kor dei er. Dei kan framleis gøyme seg. Dei kan ha drege til eit annan stad. Eller dei kan ha blitt drepne. Må dei kvile i fred om det er tilfelle, sa statsminister Abdelmalek Sellal på ein pressekonferanse.