— Elevene må slite med meg hele tiden, ler Tormod Mosland.

Lærer Mosland er i godt selskap med sitt lave sykefravær.

— Hadde litt vondt i ryggen i fjor, men jeg tror ikke jeg var borte, sier ordfører Rolf Sandstad (KrF) med et smil.

— Jeg har vært her siden 1978. Inkludert fravær på grunn av barns sykdom har jeg vel kanskje vært borte i 10 dager, sier personalkonsulent Åshild Hope Herland.

Så skynder de seg begge å banke i bordet.

Best i små kommuner

I følge statistikk utarbeidet av Kommunenes Sentralforbund har vesle Austrheim nord på Lindåshalvøyen det laveste sykefraværet av landets 434 kommuner. De 260 arbeidstakerne i kommunen var syke i snitt 4,2 prosent av arbeidstiden i perioden 4. kvartal 1999 til 3. kvartal 2000.

Landsgjennomsnittet var 8,2 prosent. Særlig er det langtidsfraværet som øker.

Til sammenlikning var fraværet i storkommunen Bergen 10,1 prosent i denne perioden.

På listen over kommuner med minst sykefravær i 2000 står det bare småkommuner.

Til magasinet Kommunal Rapport gir rådmann Karl Audun Fagerli i Lierne følgende forklaring:

— Tallene viser at arbeidsmoralen er bedre i små kommuner. Dette er et skikkelig spark til alle som tror på stordrift, sier han.

Uro på 90-tallet

Men også Austrheim har hatt sitt å stri med. På 90-tallet var det uro. Etter påtrykk fra de ansattes organisasjoner ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Den konkluderte med at kommunen burde satse systematisk på arbeidsmiljø.

Det har helt klart gitt resultater, mener både Rolf Sandstad og Åshild Hope Herland.

Langsomt, men med periodiske unntak, har fraværet vist en synkende tendens.

Kommunen har ansatt egen personalkonsulent som er opptatt av forebyggende arbeid. Blant annet har de tillitsvalgte og kommuneledelsen møte med bedriftshelsetjenesten hver sjette uke om de langtidssykemeldte.

Akkurat nå er Åshild Hope Herland opptatt av å bedre forholdene for kommunens renholdere, en arbeidstakergruppe med tungt og monotont arbeid.

Største budsjettpost

— De ansatte er vår største budsjettpost, derfor er det voldsomt viktig at vi har lavt fravær, sier Rolf Sandstad.

— Hva er det viktigste dere gjør for å holde fraværet så lavt

— Vi skolerer mellomlederne i å være en samlende og god leder for sine, mener Hope Herland.

— Jeg tror nøkkelordet er medvirkning, sier Sandstad.

Tormod Mosland trives utmerket blant elevene på Årås skole, og tror det er en viktig grunn til det lave fraværet.

— Går du syk på jobb?

— Nei, jeg føler meg frisk. Kanskje fordi jeg sykler, går og er opptatt av å holde meg i bevegelse, sier Mosland.

TRIVES GODT: Tormod Mosland trives bak kateteret ved Årås skole. Han tror han holder seg frisk fordi han sykler og går mye. FOTO:
Ørjan Deisz