Statens vegvesen har utført en midlertidig sikring av Austmannalia ovenfor tunnelen og dette arbeidet avsluttes i morgen.

I morgen ettermiddag vil strekningen på E 134 igjen kunne åpnes for trafikk.

Austmannalitunnelen har vært stengt siden det gikk et stort ras 20. november. Først 29. november kunne Meste starte det kompliserte sikringsarbeidet.

Benyttet helt ny krandrill

Mesta har benyttet en helt ny krandrill i arbeidet med fjellsikringen.

De midlertidige sikringstiltakene gjør at tunnelen vil få en høydebegrensning på 4,2 meter, slik de andre tunnnelen på Haukeli har.

Det betyr at flere vogntog er for høye til å kunne bruke veistrekningen.

Når den permanente sikringen er på plass igjen vil tunnelen få ordinær høyde igjen, ifølge Statens vegvesen.

Fjellsikringsarbeidet har gått hurtig ved hjelp av den nye krandrillen til Mesta. FOTO: Mesta.