Det var meldingen til ordfører Helge André Njåstad på et møte med fylkesmannen i dag. Unntaket er juli, da kommunen trenger to millioner ekstra til lønnsutbetalinger.

— Vi ønsker å tvinge kommunen til å ta nødvendige innsparinger fort og effektivt, er Alsakers begrunnelse. Dessuten gir godt fiske mer penger i kommunekassen, legger han til.

Torsdag skal formannskapet i Austevoll ta stilling til en sparepakke som kutter utgiftene med fem millioner i år og 10 millioner neste år. Fylkesmannen berømmer den kriserammete kommunen for å ta fatt i problemene.

— Det er et ufravikelig krav fra oss at kommunen klarer å vedta et budsjett i balanse, sier Alsaker.

Som et ris bak speilet har fylkesmannen holdt tilbake 3,1 millioner kroner av skjønnsmidlene til Austevoll. Kommunen får pengene når det kravet er innfridd.