OLAV GARVIK

IRINA LEE

Kommunestyret brukte et par timer på å behandle saken.

Alle partier var delt i det kontroversielle spørsmålet, og enkelte representanter snudde under innspurten.

Både ordfører Helge Andre Njåstad (Frp), varaordfører Edvard J. Stangeland (Sp) og tidligere ordfører Olav P. Årland (KrF) anbefalte bygging av vindmøller.

Nesten hele Senterpartiet gikk inn for vindmøllene, mens de sterkeste motstanderne var KrFs gruppeleder, Kristian Halstensen, og Høyres gruppeleder, Edvard Mellingen.

— Nederlag for alle

— Dette er et nederlag for alle, både tilhengerne og motstanderne av vindkraftverk i Austevoll, sier talsmennene for Miljøaksjonen mot vindkraft på Selbjørn, Hans Halstensen og Johnny Rabben.

De to ser ikke slaget som tapt, men vil kjempe videre.

Det vil i siste instans være Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) som gir klarsignal.

Ifølge ordfører Njåstad kan det ta et par måneder før det eventuelt gis tillatelse til bygging.