PAAL KVAMME

— En helt forferdelig situasjon å være i, sier rådmann Rolf Nøstdal i Austevoll kommune.

Mandag måtte Nøstdal å søke om å øke kommunens driftskredittlån fra 25 til 35 millioner kroner. Den viktigste årsaken til likviditetskrisen er at ikke en eneste skattekrone har funnet veien til kommunekassen i desember, melder Kystradioen.

— Likviditetskrisen kommer ikke overraskende på oss. Situasjonen fører til at vi innimellom må betale regninger etter forfall, for å sikre at vi har nok penger til å betale lønn til ansette. Nå er vi i en situasjon der vi må avvente å betale regninger, sier rådmann Nøstdal til BT.

- Kommunen er i krise

Lønn til ansatte og noen andre utgiftsposter, deriblant tilskudd til private barnehager, prioriteres.

— Kommunekassen er altså helt skrapt?

— Ja. Onsdag hadde vi brukt i overkant av 21 millioner av driftskreditten. I går fikk vi inn et rammetilskudd på 3,5 millioner, da står vi igjen med ca. 18 millioner i brukt kreditt. Vi har mange store utgifter som forfaller i januar, sier Nøstdal.

Onsdag hadde kommunen også 2,5 millioner kroner i ubetalte, forfalte regninger.

— Er kommunen i krise?

— Ja. Økonomisk sett har vi vært i krise i flere år, sier rådmann Nøstdal.

Skattesvikt i desember

Inntektene til kommunene varierer voldsomt fra måned til måned. Desember er tradisjonelt en dårlig skattemåned for kommunene, mens januar er en god skattemåned.

— Men vi aldri før vært i en situasjon hvor vi ikke har fått noen skattekroner inn i kommunekassen. I desember hadde vi faktisk et skatteunderskudd på 1,4 millioner kroner, sier Nøstdal.

Januar ser rett nok lysere ut, med 10-15 millioner i forventete skattekroner på vei inn i kommunekassen.

— Likviditetskrisen blir nesten litt ironisk, når Austevoll er en av landets fremste fiskerikommuner - og dessuten har så mange rike innbyggere?

— Klart det. Omleggingen i 1999, der vi mistet selskapsskatten, har vært katastrofal for Austevoll. I tillegg har mange av rederne forandret selskapsform på sine rederier, som har blitt aksjeselskap. På grunn av påfølgende nye skatteregler har disse skattekronene gått til staten, ikke kommunen.

Syke og eldre må lide

Nå må kommunen gjennomgå en hard kur for å komme på beina igjen. Austevoll har leid inn et konsulentfirma til å gå knallhardt gjennom økonomien. For å få lommeboken i balanse, vil rådmannen senke utgiftene med 14 millioner årlig.

— Det betyr at vi vil yte færre tjenester på en rekke områder, eller rettere sagt nesten alle områder. De som vil merke kuttet mest, er skole og pleie og omsorg.

— Det blir altså ikke så bra å leve i Austevoll fremover?

— I flere år har vi redusert tilbudet, og nå må vi gå gjennom en heftig kur. De som er avhengige av kommunale tjenester, vil få et dårligere tilbud.

— Kuttene vil dermed ramme syke, eldre og unge mest?

— Det er riktig, sier Nøstdal.

— Dette tyder kanskje ikke på god styring av kommuneøkonomien?

— Det tyder på at kommunen ikke klart å tilpasse seg de endringene som er gjort. Aktivitetsnivået har vært for høyt, sier rådmann Rolf Nøstdal.