— Lokalsamfunnet får for lite igjen for Statkrafts vindmøller, og motstanden lokalt er økende. Vi ønsker ikke Statkrats utbygging, sier ordfører Helge André Njåstad.

På vegne av kommunestyret har varaordfører Edvard Johannes Stangeland (Sp) skrevet til sin partifelle, olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, og bedt om et møte.

To beilere

På møtet vil politikerne fra Austevoll si sin mening om de fire vindkraftprosjektene som det er søkt konsesjon for i den forblåste øykommunen.

Først ute var Statkraft med søknad om en vindmøllepark på Selbjørn. Med knappest mulig flertall sa kommunestyret ja til Statkraft i desember 2004.

Bare måneder seinere kom en ny beiler. Drammen-selskapet Hybridtech vil reise tre mindre vindparker på Stolmen, Kvalvåg og Storekalsøy. Kommunestyret sa ja nok en gang.

— Hadde vi hatt ny votering nå, ville resultatet blitt nei til Statkraft og ja til Hybridtech, sier Njåstad.

- Bare vage svar

Ifølge ordføreren har Statkraft vist liten vilje til å komme lokalsamfunnet i møte. Austevoll trodde mølle-prosjektet på Storekalsøy skulle skaffe kommunen et nytt kaianlegg og ny gang- og sykkelvei.

— På begge punkt får vi bare vage svar fra Statkraft, sier Njåstad.

Like viktig er det at kraften fra Hybridtechs møller skal inn på det lokale kraftnettet. Kommunen slipper nye kraftlinjer og reduserer nett-tapet. Det siste betyr lavere nettleie.

Statkrafts utbygging krever ny høyspentlinje over halve Austevoll.

— Hvis vindkraften ble skattlagt på linje med vannkraften ville vi kanskje sett annerledes på det. Slik regelverket er nå er det bare småpenger å hente på vindmøllene, oppsummerer Njåstad.

Statkraft ønsker ikke å kommentere kritikken fra Austevoll kommune.

Selskapet venter at NVEs konsesjonsbehandling er ferdig i løpet av kort tid.