Siste: Norges vassdrags— og energidirektorat opplyser klokken 22.30 om at det nå er 5.200 husstander uten strøm i Bergensregionen.

— Tallet kommer til å synke gjennom natten, sier Kjetil Hillestad, kommunikasjonssjef i NVE.

Søndag har Austevoll kommune vært uten strømtilførsel og mobilnettet er sprengt.

Trefall rammer strømnettet

Klokken 14.52 melder Sunnhordaland kraftlag at regionalnettet fungerer igjen, men at det fremdeles kan være feil på distribusjonsnettet i kommunen og at mange fremdeles kan være uten strøm.

LES OGSÅ: Strømløs lenge? Da kan du kreve BKK for penger.

— Både på Austevoll og Tysnes vet vi at det har vært mye trefall, og denne type skader tar det ofte litt tid å rette opp igjen, sier kommunikasjonsrådgiver Anne Gro Fiveland.

I Austevoll er Hundvåkøy og nordre del av Huftarøy fremdeles uten strøm.

På Tysnes er situasjone fremdeles uavklart, og kraftlaget jobber på spreng for å få tilbake strømmen tilbake.

— Det skal ikke gå lang tid før strømforsyningen inn til Tysnes er på plass, men også der kan det være problemer med distribusjon inad i kommunen på grunn av trefall, sier Fiveland.

Les også: Ekstremtværet Nina direkte.

Austevoll hardest rammet

Søndag ettermiddag er det fremdeles problemer med mobilnettet, og svært dårlig dekning i området.

— Nå har vi fått strømforsyning inn i kommunen, men vi har fremdeles en del utfordringer i forhold til distribusjon, sier ordfører i Austevoll kommune Renate Møgster Klepsvik (Frp).

Informasjonssjef i Telenor, Catharina Kokkim, opplyser at store deler av fasttelefonnettet fungerer igjen.

— Vi har fremdeles problemer med mobilnett og bredbånd, sier hun.

Les også: Slik herjet Nina.

Flyttet beboere fra omsorgsboliger

Beredskapsteamet i Austevoll har jobbet i går og i natt etter etablerte planer. Et aggregat sikret strøm på Austevoll pleie og omsorgssenter, der det også var etablert en samlet legetjeneste. Beboere i omsorgsboliger ble flyttet over til pleie og omsorgssenteret, hvor det var varme. Ordføreren berømmer beredskapsteamet, og forteller at kriseplanen fungerte godt.

— Det har vært veldig tøft å ikke vite noe om hvordan folk har hatt det fordi alle kommunikasjon var nede, sier hun.

Kommunen jobber fremdeles om å få oversikt over omfanget av skadene etter uværet.

— Vi har heldigvis ikke fått noen meldinger om personskader, men vi vet at noen løer, naust og garasjer har fått hard medfart, sier Klepsvik.