Tre tolltjenestemenn fra Bergen var i går på smuglerjakt i Austevoll om bord i KV "Titran" fra den Indre Kystvakten.

I en fiskebåt som kom fra Danmark, ble det beslaglagt 85 flasker vin, seks flasker brennevin og to kasser med øl.

For dette fikk de tre fiskerne 6.100,— kroner hver i forelegg. Den ene ble i tillegg politianmeldt for smugling.

— Det meste av spriten smugles nok over svenskegrensen, men vi er også på halatten for at det kan komme en del langs kysten vår, sier rådgiver Tor Isaksen ved Bergen Distriktstollsted til bt.no.

Isaksen viser til Ålvik-saken, der enorme mengder sprit ble smuglet inn med båt til Hardanger. Også den såkalte Visnes-saken og Kadett-saken er eksempel på storsmugling via sjøveien til Vestlandet.