Auksjonen begynte i dag og foregår på internett. Frem til 9. desember kan publikum kan blant annet by på en kajakk, varmepumper, møbler, glasert takstein, båtmotorer, MP3-spillere, bilfelger og 23 sykler.

Det er Tollregion Øst-Norge som står bak prøveprosjektet. Inntektene går til staten.

– Vi vil gjøre auksjonene våre mer tilgjengelig for publikum og håper samtidig å spare ressurser ved å tilby auksjonen vår på nett, sier regiondirektør Øystein Haraldsen.

Auksjonen foregår på auksjonsnettstedet QXL og heter «Tollauksjon», under kategorien «Spesialauksjoner».

TOLLVESENET
TOLLVESENET