GUNNAR O. NORBY

IRINA LEE

— Dette er en spennende stilling, en stilling som er faglig interessant, sier Auglend til bt.no.

Auglend fikk jobben i konkurranse med tre andre søkere. I forhold til de andre, hadde Auglend den mest sentrale posisjonen i politiet, som sjef og rektor ved Politihøgskolen, hvor han han vært siden 2002. Før det var han blant annet politimester i Sarpsborg.

55-åringen har fått stillingen som politimester i Hordaland på åremål for en periode på seks år. Han ble offisielt utnevnt av Kongen i statsråd på Slottet i dag.

— Hvilke tanker gjør du deg rundt din nye jobb?

— Hordaland er et veldrevet politidisktrikt, så sånn sett overtar jeg et ryddig bo. Hordaland er også et interessant politidistrikt med tanke på politireformen. Det har mange driftsenheter, og det ligger løpende og stor oppgave i å trimme et så stort distrikt med så mange enheter. Jeg er kjent med at det i distriket er mange dyktige medarbeidere, og gleder meg til å ta fatt på samarbeidet med dem.

— Din forgjenger Wegner hadde jo en spesiell plass i mange bergenseres hjerte. Klarer du å få en slik posisjon, tror du?

— Folk er forskjellige. Vi må alle finne vår form. En politimester har viktige oppgave i mange retninger innad, men politimesteren har også et ansvar for å være synlig utad. Der får vi prøve å finne hver vår måte og finne en egen stil.

Gift med bergenser

Da stillingen ble utslyt tidligere i høst, sa Auglend til BT:

— Stillingen i Bergen er faglig attraktiv. I tillegg er konen min fra Bergen, og jeg har selv bodd og arbeidet der tidligere.

Auglend er født i Finnmark, og begynte på jusstudiet i Bergen i 1969. På 1970- og 80-tallet jobbet han i bergenspolitiet, og var kriminalsjef da han flyttet fra byen i 1986.

— Når skal du begynne i din nye jobb? - Det er ikke avklart ennå. Jeg sitter jo som leder for en viktig institusjon som er under kraftig omforming. I løpet av våren skal vi blant annet ha en ny organisasjonsstruktur på plass, så vi må nok passere årsskiftet og vel så det før jeg kommer til Hordaland.

<b>NY POLITIMESTER:</b> Ragnar L. Auglend (55)
POLITIHØGSKOLEN