– Denne listen skal jeg spikre opp på kontoret hvis jeg blir valgt, sier Audun Lysbakken (SV).

– Jeg vet at jeg vil bli målt på disse punktene. Det er meningen.

Etter å ha sittet på Stortinget for SV og Hordaland i årene 2001-2005, har Lysbakken slitt skosålene i rikspolitikken som nestleder i SV. Nå vil han inn på Stortinget igjen.

– Jeg har besøkt bedrifter, organisasjoner og institusjoner og snakket med folk i store deler av Hordaland de siste ti månedene, sier Lysbakken.

Møtene og innspillene har resultert i en liste på ti punkter som Lysbakken lover å slåss for, skulle velgerne gi ham tillit ved høstens valg.

– Jeg opplever at dette er de lokale sakene folk er mest opptatt av, sier Lysbakken.

Lysbakkens liste

1. Flere kraftlinjer kan legges, helt eller delvis, i jord og sjø. Olje— og gassindustrien må være med på å betale.

2. Regjeringen må forplikte seg til å bidra til at Bybanen i Bergen raskt kan bygges ut til Flesland, Åsane og til Oasen, Loddefjord og Straume via Haukeland sykehus.

3. Lokalsykehusene på Voss, Odda og Stord skal bestå

4. Nytt barne- og ungdomssenter på Haukeland sykehus må realiseres, med økte statlige rammer.

5. Bevilgningene til rassikring må prioriteres og økes, slik at flere av de over 200 kartlagte rasstedene i Hordaland kan sikres.

6. TV 2 må bli i Bergen, slik at byen også i fremtiden kan ha et stort mediemiljø og være et alternativt tyngdepunkt til Oslo.

7. Regjeringen må være pådriver overfor UNESCO for å fremme Oddas verdensarvsøknad, samt bidra økonomisk til å rydde opp og sette i stand smelteverkstomten.

8. Klimaforskerne på Bjerknessenteret må sikres trygg og langsiktig finansiering over statsbudsjettet.

9. Alle utbedringene på Bergensbanen som er foreslått i NTP må prioriteres.

10. Kunsthøgskolens nybygg, oppussing av Bergen Museum og ny scene for rytmisk musikk på USF skal prioriteres.

Alt som står på listen er mulig å oppnå, mener Lysbakken. Men er det mulig å oppnå alt?

– Det mener jeg. Skal vi få til noe, må vi ha klart for oss hva vi vil.

Vil svekke Oslo-makten

Anklager om at for mye makt ligger i Oslo er en gjenganger. Ikke minst fra Bergen. Lysbakken er enig, men vil ikke være med på at den rød-grønne regjeringen har levert dårligere enn tidligere regjeringen.

– Alle regjeringskonstellasjoner vil oppleve at Oslo-makten er stor, sier Lysbakken.

Han mener at Oslo-dominansen må motvirkes gjennom strategiske valg.

– For eksempel vil høyhastighetstog med reisetid mellom øst og vest på 2–3 timer trekke Bergen nærmere inn mot maktens sentrum, sier Lysbakken.

– Dessuten er det viktig å bygge og styrke utdannings- og forskningsinstitusjoner i Bergen og andre steder utenfor Oslo. Slike ting endrer maktbildet.

Arne Hofseth