TORSTEIN STANGENES

I mange år har studentene på medisin og odontologi hatt fellesundervisning det første året.

Slik var det da Universitetet i Bergen planla sin prestisjebygning, BB-bygget. Alle studentene fikk plass i det største auditoriet, Auditorium 1. Men så bestemte Universitetet seg for å opprette nye studier i farmasi og ernæring. Fra i fjor har andreårsstudentene på farmasi deltatt i fellesundervisningen, og fra høsten av skal også førsteårsstudentene på ernæring være med.

Dermed blir det allerede overfylte auditoriet for lite, og undervisningen må flyttes over gangbroen til Haukeland Universitetssykehus.

Bestemt av UiB

Kontorsjef Eli Mjøs Persen ved Det medisinske fakultet forteller at fakultetet ønsket et større auditorium før BB-bygget ble bygget, men at det de fikk i hvert fall var større enn det de hadde hatt tidligere.

— Hvem bestemte at studentene på farmasi og ernæring skulle delta i den samme undervisningen?

— Det var UiB sentralt. Universitetet ønsker fellesundervisning. Vi ser ikke på dette som noe problem. Vi har foretatt et makeskifte med Store auditorium i Sentralblokken på Haukeland. Der er det plass til alle studentene, sier hun, og legger til at makeskifte sikrer at også Auditorium 1 ikke blir stående ubrukt.

Studentene ler

Studentene synes likevel det er merkelig at det største auditoriet i prestisjebygningen er blitt utdatert etter to år.

— Det synes jeg er rart. Selv om Universitetet ikke visste at det skulle inn flere studenter, burde de bygget det slik at de hadde litt å gå på, sier tannlegestudent Kristoffer Øvstetun, som er leder i Odontologforeningen i Bergen.

— Reagerer studentene på dette?

— De ler av det og synes det er teit, sier han.

Tannlegestudentene på det første kullet får dermed undervisning på tre forskjellige steder: Odontologen, BB-bygget og Haukeland universitetssykehus. Øvstetun tror ikke dette vil ha noen faglig betydning for studentene.