Toppturar er vanlege på ettervinteren og våren. Når påska kjem ut i april, er snødekket i høgda normalt fast og godt. For mange skientusiastar markerer påskehelga difor starten på sesongen der skiene kan spennast og sekken snørast for dei høgaste fjella.

Men i år kjem påska omtrent så tidleg som ho kan. Og i kombinasjon med mykje snø og markert rasfare gjer dette at rasekspertane meiner toppturar kan vere risikosport. Rådet frå skredforskar Krister Kristensen er difor klart:

— Skiløparar bør i år vurdere forholda nøye før dei legg i veg mot fjelltoppar som elles er vanlege turmål i påskehelgane.


Les vår test av alpinanlegg:

Røldal | Myrkdalen | Eikedalen | Voss | Furedalen — kjem skjærtorsdag.

Bratte heng

Kristensen er knytt til skredstasjonen Norges Geotekniske Institutt (NGI) har i Stryn. Ved stasjonen 950 meter over havet i Grasdalen på Strynefjellet ligg det no 3,35 meter snø på flat mark. Dette er godt over normalen dei siste åra.

Ifølgje skredforskaren aukar snømengdene i år svært mykje med høgda over havet. Medan det er lite snø i låglandet, aukar snødjupna vesentleg med høgdemetrane.

Faren for ras var i går markert. For Vestlandet rekna NGI skredfaren til mellom 3 og 4 på ein skala som går til 5.

— Det er når rasfaren er slik som no det skjer flest ulukker. Når vi kjem opp på 4, er vêret normalt så dårleg at folk ikkje legg ut på tur, seier Kristensen.

Mest i nordvest

Siste dagane har det kome ein god del nysnø i fjella, og NGI har registrert skredaktivitet.

— Generelt er situasjonen mykje den same over heile Vestlandet. Men snømengdene er nok størst nord på Vestlandet i år. Dermed er også rasfaren størst her, seier skredforskaren.

For dei første dagane av påskehelga ligg det an til at dei kalde luftstraumane som har trekt inn i landet frå Nord-Atlanteren vil vare ved. Dette kan fort gje meir nysnø. Normalt vil det med den vindretninga halde fram med å kome mest nedbør på Nord-Vestlandet.

I tillegg til toppturane meiner Kristensen påsketuristane som held seg i skianlegga, bør passe seg for bratt terreng.

Raila Langhelle (ARKIV)