Dermed held styret fram med Lars I. Kvarekvål som formann og Anders Ullestad som nestformann. Dei andre i styret er Åse Karin Tennebekk, Jorun Lødemel og Norvald Fretheim (tilsett). Etter lovendring gjekk banksjef Jan Arvaschoug ut av styret 1. juli i fjor.

I representantskapen er Gunn Bjørg Bryn formann og Lars Even Lemme varaformann.