Det er fremdeles usikkert hva som er årsaken til ulykken der i alt åtte mennesker ble skadet. Tre av disse var barn. Den yngste bare ett eller to år. To personbiler frontkolliderte. Hvorfor, har politiet ikke ennå klart å finne ut.

— Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent.

Politiet vil etterforske saken og komme med en konklusjon senere, sier vaktsjef Svein Lyssand ved Bergen Politidistrikt.

Ulykken skapte store problemer for biltrafikken.

Fra klokken 1500-16.15 fredag var Osveien stengt mellom Skjoldskiftet og Sandven-krysset.

Trafikken måtte omdirigeres via Hamra og Rådal, og dette skapte trafikkale problemer.

— Det var lange køer, også etter at vi åpent veien. Det tok tid før trafikken kom i gjenge igjen, sier Lyssand.

De to bilene som var involvert i ulykkken ble raskt fraktet bort fra ulykkesstedet.

FOTO: ARNE NILSEN