Avisen Bygdanytt skriver i dag om bonden på Hosanger i Osterøy kommune, som skjøt åtte utegående sauer.

Skjøt både egne og andres dyr

Mattilsynet hadde bedt bonden samle inn sauene sine. I stedet valgte han å skyte sauene. I tillegg skjøt han noen sauer som ikke var hans.

Mattilsynet hadde gitt mannen, og to andre bønder på Osterøy, skriftlig pålegg om å sanke inn sauene som gikk i utmarken. De hadde også kontakt med bøndene på telefon.

I romjulen fikk bonden med seg noen andre karer og gikk på sauejakt. De skjøt og drepte åtte sauer.

Gått ute i flere år

Elin Borgen i Mattilsynet til Bygdanytt, at mannen ikke har brutt loven, men at hun helst hadde sett at dyrene ble sanket inn.

På Osterøy skal minst 40 sauer ha gått ute i utmarken etter 1. desember. Flere av dyrene er ikke merket og kan ha gått ute i flere år.

Politiet og mattilsynet rykket ut til sauedrapene i romjulen.

— Ikke politisak

Heller ikke politiet mener det er begått noe kriminelt i saken.

— Vi har vurdert om avlivingsmetoden var human, forurensingsfaren ved skrottene og eventuell smittefare. Konklusjonene er at dette ikke er en politisak, sier lensmann Rune Løland på Osterøy til Bygdanytt.

— Er det greit å skyte andre sine dyr? - Det er i utgangspunktet en sak mellom partene. Den fornærmede parten har ikke anmeldt forholdet, sier lensmannen.

- IKKE ULOVLIG: Mattillsynet ba saueeieren samle inn sauene, men han valgte en annen metode. Mange sauer skal ha gått ute på Osterøy i flere år.
POLITIET