— Jeg får vondt i magen hver gang jeg får høre at vi får en ny saksbehandler, innrømmer Irene Frantzen. Hun er fostermor til to flotte gutter og har vært fostermor siden 1990. Guttene har det godt, trives og utvikler seg positivt. Men det stadig å skifte saksbehandler har vært problematisk.

Forferdelig

— I starten var det forferdelig å skifte saksbehandler. Nå er jeg blitt vant til det. Men jeg er alltid litt urolig. Vil de ha respekt for barnet og for det jeg gjør? undres jeg. Denne evige runddansen er slitsom, sier Irene Frantzen.

I alle bydelene i Bergen sliter barnevernstjenesten med bemanningen. Hyppig bruk av vikarer er et problem. Kriseløsninger med høy bruk av dyre konsulenter er en annet. TVHordaland tok opp temaet i full bredde i går.

— Jobben er så krevende for dem som er igjen, at de lettere blir utbrent. Mange går over i private barnevernstilbud for å få høyere lønn. Et lønnsløft på 35.000 kroner til grunnlønn på 250.000 kroner, har heldigvis hjulpet, sier Kenneth Larsen, leder i Fellesorganisasjonen for barnepleiere, sosionomer og vernepleiere. At flere stillinger er blitt stående ledig lenge for å spare penger, har forsterket problemene. Utfordringen nå blir å bygge opp kompetanseteam, så erfarne blir værende i jobben, slik de ansatte selv har foreslått.

Vikarer kommer og går

Ved barnevernet i Åsane har vikarene kommet og gått de siste to år og et halvt år siden bydelen ble slått sammen med Eidsvåg. De fast ansatte er imidlertid stabile, men det sliter på dem å skulle lære opp stadig nye. Årlig brukes konsulenter tilsvarende to stillinger.

— Akkurat nå er vi fullt bemannet. Det har vi bare vært i kort tid på to og et halvt år, opplyser Jan Helge Ringstad, leder av Barnevernstjenesten i Åsane. Han opplever høy vikarbruk som et kronisk problem.

— Utskiftingen er slitsom for oss alle i tillegg til at arbeidsdagen er utfordrende. Det viktigste nå er å sikre at folk blir værende i de faste stillingene, så vi kan ta vare på kompetansen, sier tillitsvalgt Hilde Kristin Marken. Hun ønsker seg en gruppe som kan arbeide med tiltak.

— Vi ser veldig alvorlig på bemanningsproblemene i barnevernet. Det er en av våre prioriteringer å stoppe gjennomtrekken, sier kommunalråd Liv Røsseland, leder av komité for helse og sosiale tjenester. Arbeidsforholdene for de ansatte skal styrkes. Kommunen ser at den har et større ansvar for å få til noe enn den til nå har tatt på seg.