Aldri før har så mange sjuke hordalandsbønder fått så mykje pengar frå staten.

I 2009 betalde Fylkesmannen over åtte millionar kroner i tilskot. Det er ein auke på meir enn to millionar kroner frå i fjor.

Enklare å få hjelp

Fylkesmannen undrar på kvifor. Adersfordelinga på bøndene held same kurve som tidlegare år. Og svineinfluensaen har ikkje vore hissig nok til å forklare ein auke på 20 prosent.

Er bøndene rett og slett blitt sjukare?

— Det er klart, sjukdom finst blant bønder som blant alle andre. Det er ein del monotone rørsler og mykje slitasje på kne, armar og skuldrer, byrjar Lars Istad, nestleiar i Hordaland Bondelag.

Men slik har det jo alltid vore.

Kanskje er årsaka heller at det er vorte lettare å skaffe seg hjelp når ein er sjuk, trur Fylkesmannen.

Slepp å slite ut ektefellen

— I 2008 ga departementet pengar til 18 landbruksvikarar i fylket. Dermed er det no fast tilsette landbruksvikarar i alle kommunane i Hordaland. Det er vorte lettare å få avløysar, seier Sonja Ramsvik, seniorkonsulent i landbruksavdelinga hjå Fylkesmannen.

- Tidlegare har bøndene arbeidd sjølv om dei har vore sjuke?

— Ja, eller dei har slite ut ektefeller og ungar. Så dette er positivt. Tilskotet er ei god velferdsordning for bøndene, seier Ramsvik.

Nestleiaren i bondelaget vil ikkje høyre snakk om at bøndene kanskje lettare løyver seg ein sjukedag når dei veit dei får hjelp:

— Nei, bøndene er slik laga at dei går på jobb sjølv om dei er litt sjuke. At tilgangen på avløysarar er vorte betre, er berre veldig positivt, seier Lars Istad.

Dyra må ha mat

Tilskotet er på opptil 1130 kroner frå og med fyrste sjukedag. Pengane må brukast til å løne avløysar. Fylkesmannen synest ikkje andre sjølvstendig næringsdrivande har grunn til å vera misunnelege.

— Ein som har frisørsalong vil kanskje tenkje: «Kvifor får ikkje eg? Eg er òg sjuk.» Men det er jo ingen som døyr om ein må stenge døra til ein frisør. Men om du ikkje steller dyra, då er det katastrofe, seier Ramsvik.