Under fjorårets inspeksjon fra SFT ble det funnet åtte brudd på helse-, miljø— og sikkerhetslovgivningen ved bedriften. De mest alvorlige var de følgende:

  • Mangelfull merking av produksjonstanker for kjemikalier.
  • Ikke tilfredsstillende lagring av kjemikalier.
  • Ikke tilfredsstillende merking av spesialavfall.
  • Ikke tilfredsstillende rutiner for håndtering av kjemikaliesøl. På inspeksjonsdagen ble det observert spill av kjemikalier i forbindelse med opplasting på bil. Dette ble ikke samlet opp, men spylt rett på sjøen.