Utrykningspolitiet, Tollvesenet, Samferdselskontoret, Arbeidstilsynet og Statens vegvesen samarbeidet om kontrollen.

Tilsammen 520 tyngre kjøretøyer inkludert tilhengere ble kontrollert, skriver Statens Vegvesen i en pressemelding. Kontrollen tok for seg sikring av last, farlig gods, kjøre— og hviletid og kjøretøyets dokumenter. I tillegg ble drosjenæringen kontrollert spesielt.

Det ble utstedt 40 kontrollsedler, hvorav 8 kjøreforbud, på grunn av tekniske forhold, 11 gebyrer for feil ved dekk og førerkort og 2 overlastgebyrer

18 drosjer hadde mangler, blant annet manglende løyver. En sjåfør ble anmeldt for å mangle gyldig førerkort, mens to ble anmeldt for forhold knyttet til godstransportløyve.

STORKONTROLL: 520 kjøretøy ble kontrollert i dag. FOTO: STATENS VEGVESEN