Kontrollen ble gjennomført over hele landet. I Veivesenets region vest ble 300 busser kontrollert.

— Bussene har jo faste ruter å forholde seg til, og vi slipper dem ofte forbi i vanlige kontroller. Men i dag var det jo bare busser som skulle kontrolleres. Du må være litt rak i ryggen for å gjennomføre disse kontrollene, for du blir møtt av både sure sjåfører og misfornøyde passasjerer, sier Jostein Reppen, overingeniør ved Statens vegvesen region vest.

Kontrollen gjaldt vekt, bremser, dokumenter og kjøre- og hviletid. Hver kontroll kunne til opp imot 20 minutter.

Åtte av de kontrollerte bussene i regionen fikk bruksforbud fordi dokumentene ikke var i orden. Dette er papirer som skal vise kjøreløyve og bruksrett på bussen. 23 busser fikk skriftlig mangellapp.

— Den tekniske standeren på bussene var ganske bra, men noen har altså problemer med dokumentene sine. Dette er noe vi vil ta opp med busselskapene, sier Reppen.

Statens Veivesen gjennomførte onsdag kontroll av busser over hele landet. Vidar Labahå (tv) er en av de mange inspektørene som har vært med å gjennomføre aksjonen. Her sjekker han at papirene til bussjåfør Magne Simonsen er i orden. FOTO: SCANPIX