Åtte av ti LO-organiserte sa ja til forhandlingsresultatet som ble sendt ut på uravstemning. Valgdeltakelsen var på 47,4 prosent.

Det knyttet seg spenning til hvordan medlemmene i Norsk Tjenestemannslag (NTL) ville stemme. NTLs medlemmer i forhandlingsutvalget sa nemlig nei til resultatet på grunn av formuleringer som handlet om den lokale delen av årets oppgjør. Resultatet ble likevel at 81,5 prosent vendte tommelen opp i avstemningen.

Alle forbund sa ja til oppgjøret, men skepsisen var til dels betydelig i Norsk Jernbaneforbund, der 40 prosent sa nei, og i Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund, der 32 prosent av medlemmene ville avvise forhandlingsresultatet.