I den store elevundersøkelsen fra 2005 svarer 80 prosent av de spurte at de sjelden eller aldri følger med på det læreren sier. 236.000 elever deltok i undersøkelsen.

– Dette er illevarslende. Det understreker betydningen av å jobbe med motivasjon og bedre tilpasset opplæring for elevene, sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet til VG.

I undersøkelsen framgår det også at 70 prosent ofte eller noen ganger opplever plagsomt mye bråk og uro i klasserommet.