Dommen i Gulating lagmannsrett ble offentliggjort torsdag morgen.

42-åringen ble i Haugaland tingrett dømt til fengsel i fem år og seks måneder for å ha forgrepet seg gjentatte ganger mot gatebarn i Brasil som han hadde tatt seg av. Han hadde fått dem til å bo hos seg. En av guttene misbrukte han også da han tok ham med seg hjem til Karmøy.

Tre av guttene var under 14 år da misbruket begynte, den yngste bare 10 år. Overgrepene var av meget grov karakter. Det første overgrepsforholdet han er dømt for, startet ifølge dommen da han hadde med seg gutten til Karmøy i sju måneder i 1994. Mens de bodde hos mannens foreldre på Karmøy, begikk han overgrep mot den 11 år gamle gutten flere ganger i uken.

Juryen i lagmannsretten fant ham skyldig på alle punkter.

TV-program startet saken

42-åringen er vokst opp i et kristent miljø på Karmøy. Han reiste første gang til i Brasil høsten 1990 og ble der i et halvt år for å drive hjelpearbeid for gatebarn i Sao Paulo. Sommeren 1993 reiste han ned igjen og bodde da hos en profilert pinsevennpastor fra Karmøy som for et par år siden erkjente overfor TV2 at han hadde forgrepet seg på gatebarn.

Politiet startet etterforskning mot den nå domfelte 42-åringen etter TV2-dokumentaren «Pastorens hemmelighet», der pastoren innrømte overgrep mot gatebarn. I forbindelse med etterforskningen av pastoren, kom 42-åringen i politiets søkelys.

42-åringen kjøpte i 1995 og 2004 to hus i byen Mogi das Cruzes utenfor Sao Paulo, der han oppholdt seg det meste av tiden fram til han ble pågrepet og varetektsfengslet av norsk politi i september 2009.

Hjelpearbeideren fikk etter hvert et formelt omsorgsansvar for en rekke gutter som av ulike grunner ikke kunne bo hos sine biologiske familier. 42-åringen er av den grunn også dømt for å ha utnyttet barnas avhengighetsforhold til ham og for å ha forgrepet seg på barn som var under hans omsorg.

42-åringen har hele tiden nektet for seksuelle overgrep.

Utnyttet barna

I skjerpende retning i straffutmålingen legger retten vekt på at han har begått et stort antall overgrep over en periode på 15 år. Lagmannsretten har sluttet seg til tingrettens vurdering av alvorlighetsgraden:

«Tiltalte utnyttet de fornærmedes behov for mat, klær og overnatting, og deres behov for trygghet og voksenkontakt, til å skaffe seg seksuell tilfredsstillelse. De fornærmede var enten gatebarn eller fra barnehjem eller hjem som ga begrenset omsorg, og de var særlig sårbare for slik utnyttelse. Tillitsbruddet fra en person som de trodde de kunne stole på, og som de betraktet som en far, har trolig vært en særlig belastning i tilknytning til overgrepene.»

Lagmannsretten legger til grunn at det har vært en betydelig tilleggsbelastning for guttene at Karmøy-mannen ikke har tilstått og at de etter hans anke igjen risikerte ikke å bli trodd.

42-åringen er dømt til å betale oppreisningserstatning på 200.000 kroner til fire av guttene og 175.000 kroner til en. Det sjette offeret frafalt sitt krav om erstatning.