Møter med rettsvesenet er blitt nærmest hverdagskost for den 48 år gamle tobarnsfaren fra Sunnhordland.

I går møtte han i Gulating lagmannsrett, tiltalt for å ha holdt barna unna moren på hemmelig sted fire måneder høsten 1999. På det tidspunktet var det moren som var tilkjent den daglige omsorgen for ungene, selv om hun hadde flyttet fra Kvinnherad til Danmark.

Går ut over guttene

Striden mellom de to tidligere ektefellene, som skjøt fart ved separasjonen i 1994, er innfløkt og komplisert. Både moren og faren har etter tidligere rettsavgjørelser handlet uklokt. På et tidspunkt fikk faren omsorgsretten for barna, men moren vant denne retten tilbake i høyere rettsinstanser.

Verst har sannsynligvis striden gått ut over de to guttene.

Sakkyndige har uttalt sterk bekymring for guttenes utvikling, særlig den yngste. En psykolog har uttalt at han i forhold til alderen henger etter både språklig, sosialt, emosjonelt og motorisk. Den eldste gutten har truet med å drepe seg selv hvis han ble sendt tilbake til moren. Når han først kom til moren skal han etter en viss tid likevel ha falt til ro, ifølge eksperten.

Psykiatrisk hjelp

Både barnevernet og PPT har vært inne i bildet i denne saken. Begge guttene har vært innlagt på barnepsykiatrisk avdeling ved sykehus. Da faren tok guttene fra moren i Danmark, holdt ham dem borte fra skolen, og underviste dem selv ved hjelp av bøker guttene hadde med fra Danmark. Han nektet da å opplyse hvor ungene befant seg. Det viste seg senere at de oppholdt seg i en fritidsbolig i Vegårdshei.

Sakkyndige har uttalt at ungene på en uheldig måte er dratt inn i konflikten. De mange uforberedte flyttingene mellom foreldrene skal helle ikke ha vært bra for ungene.

Video vist på TV 2

Barnefaren var dypt uenig i ekskonens avgjørelse om å ta barna med seg til Danmark. Han mener derfor at han ikke kan straffes for det han gjorde, siden eks-konen hadde begått en urett mot ham ved å flytte utenlands.

I fjor høst ble denne barnefordelingsstriden kjent for norske tv-seere. Barnefaren hadde hatt guttene hos seg på ferie. Yngstemann dro hjem til moren som avtalt, mens eldstemann ville bli hos faren i Kvinnherad. Dermed hentet politiet i september gutten med tvang. Faren filmet opptrinnet. TV 2 viste bildene, som sjokkerte store deler av Norge. Barneombudet reagerte negativt, og daværende barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheim mente det var de verste bildene hun hadde sett i forbindelse med en barnefordelingssak. Hun reagerte spesielt på den brutaliteten gutten ble utsatt for da han ble tatt fra faren mot sin vilje.

Høyesterett har stadfestet at det er moren som skal ha eneomsorg for de to sønnene. I februar 2000 bestemte Gulating lagmannsrett at sønnene ikke skulle se faren på ett år, fordi han ikke maktet å skjerme dem fra konflikten mellom foreldrene.

Denne uken har altså Gulating lagmannsrett nok et element av denne triste striden til behandling.