Dødsfall i forbindelse med siloarbeid var relativt vanlig i jordbruksnæringen tidligere. Etter et massivt informasjonsarbeid i samarbeid blant annet mellom Landbrukets HMS-tjeneste, Norges Bondelag og Arbeidstilsynet gikk tallet på ulykker kraftig ned. Gårsdagens dødsulykke var den første på åtte år.

— I tillegg har det kommet vifter i de fleste silokummer som er bygget i nyere tid, sier HMS-ansvarlig i Norges Bondelag, Trond Trovåg til BT.

Fagsjef innen helse i Landbrukets HMS-tjeneste, Halvor Langåsdalen, sier til BT at det vanligvis er flere som blir skadet i samme ulykke.

— Når folk skal gå ned i siloer bør en person stå oppe med en sikkerhetsline festet til den som går ned. I tillegg bør det luftes godt på forhånd ved hjelp av en vifte og man bør helst bruke friskluftsmaske, forteller han.

Langåsdalen mener de tre på grunn av gassen ville ha dødd uansett om det var vann i presenningen eller ikke.

Fylkesjordsjef Christian Rekledal ved landbruksavdelingen i Sogn og Fjordane fylkeskommune mener kunnskapen om gassfaren er stor. Likevel skjer det ulykker som den i går. Han understreker at han ikke har detaljkunnskap om ulykken i Jølster, og derfor kun uttaler seg på generelt grunnlag.