— Vi setter opp mentale fotobokser for dem når vi gir et utvetydig budskap om at i Norge er det forbudt med vold mot partner og barn, sier barnepsykolog Magne Raundalen.

Sammen med to andre står han bak det nye kurset som vil bli gitt ved alle landets asylmottak.

-Slår barna mer

Forrige uke skrev BT at en av tre voldssaker som barnevernvakten i Bergen er involvert i skjer i innvandrerfamilier.

Til sammenligning er 10 prosent av befolkningen i Bergen født i utlandet eller er barn av to utenlandskfødte foreldre.

-Ikke-norske personer som kommer hit slår barna sine mer enn hva som er vanlig i Norge. Dette gjelder også briter og amerikanere, sier Raundalen.

Han mener norsk tydelighet på at vold mot både partner og barn er strengt forbudt handler om inkludering.

  • De har kommet hit og må inkluderes i vår virkelighet på dette området. Vi har et samfunn hvor vi konstant er opptatt av å redusere vold mot barn og forhindre at barn eksponeres for vold i familien, sier Raundalen.
At vold mot barn er forbudt er noe som må læres og aksepteres med en gang.

Magne Raundalen, psykolog

-Lær det NÅ

Det vekker oppsikt blant flere av kursdeltakerne når han forteller at det har vært forbudt å slå barn i skolen siden 1937. Lovforbudet mot å slå barn i familien kom i 1987.

En gruppe kursdeltakere fra Afrika spurte hvor lang tid de ville få til å lære seg den norske kulturen med det totale forbudet.

-Dere har jo hatt mange år på å lære dette. Hva får vi, var spørsmålet.

-Ingen tid, var svaret fra Raundalen.

  • At vold mot barn er forbudt er noe som må læres og aksepteres med en gang. Det er norsk lov, sier barnepsykologen.

Vold senker IQ

Kursdeltakerne blir utfordret til å fortelle hva som er vanlig i den kulturen de kommer fra. Når de blir bedt om å tenke på ti personer de kjenner fra hjemlandet, så lander mange av deltakerne på at rundt åtte av ti slår barna sine.

  • Vi spør dem også om det er norsk lov eller det at det er skadelig å slå barna sine som skal gjøre at de vil slutte å slå. Da svarer de alle at de skal slutte fordi de forstår at det er skadelig, sier Raundalen.

Barnepsykologen trekker frem forskning som viser at barn som er blitt slått lever med frykt som igjen går ut over IQ og evne til å lære.

  • Vi har med oss to rapporter på kursene. Den ene rapporten handler om vold mot partner og den andre rapporten handler om vold mot barn. Det gledelige med rapporten om vold mot barn fra 2007, er at den viser tydelig at majoriteten av det norske folk ikke slår sine egne barn, sier Raundalen.

Mange barnefamilier

De ny utviklede kurset som har fått navnet dialogbasert foreldrekurs vil nå bli gitt som et tilbud til alle foreldre som bor på asylmottak over hele landet.

-Vi har ganske mange barnefamilier på mottakene våre og det er ikke alltid like klart for dem hva som forventes av dem som foreldre i det norske samfunnet, sier Therese Bergwitz-Larsen, kommunikasjonsrådgiver i UDI.

Målet er at flest mulig foreldre skal gå på gjennom kurset, så langt tolketjenester og familiesituasjoner gjør det mulig.