Nå er 23-åringen dømt til to års ubetinget fengsel for å ha forgrepet seg seksuelt på en liten, asiatisk jente.

Jenten bodde på mottaket og var bare fire år da overgrepene begynte.

Før mannen begynte å tukle med henne, hadde hun vært en glad og åpen jente som likte å leke og som hadde lett for å ta kontakt og kommunisere med andre barn.

Etter overgrepene fikk hun store problemer, med spiseforstyrrelser, søvnvansker og angst.

Selv om overgrepene ikke kan karakteriseres som voldtekter, mener Gulating lagmannsrett det må reageres strengt overfor mannen. I skjerpende retning legger retten vekt på at barnet hadde et tillitsforhold til overgriperen.

I tillegg til fengselsstraffen, er han også dømt til å betale jenten 50.000 kroner i oppreisning.