• Et asylmottak vil skape uttrygghet, var en av kommentarene under folkemøtet i Sund.

— Vil det eller vil det ikke komme asylmottak om kommunestyret går imot, blir det ropt fra salen.

Forsamlingslokalet i Grendahuset i Klokkarvik er fylt til randen. Noen må stå på gangen å høre hva som blir sagt.

På podiet sitter ordfører i Sund kommune, Albrigt Sangolt (H) sammen representanter fra UDI vest og Hero Norge AS, et privat firmaet som vil drifte asylmottaket.

Etter å ha holdt sine respektive innlegg, er det ikke vanskelig å få de fremmøtte til stille spørsmål.

— Nå er det min tur!

— Skriv meg opp på listen!

125 plasser

Asylmottaket skal totalt ha 125 plasser, om Hero Norge AS får godkjent søknaden. Mellom 50 og 60 plasser vil bli på nedlagte Sund Sjukeheim, mens resten vil bli spredt rundt på ulike boliger i kommunen. Etter planen vil det være i drift fra 1. november.

— Kommunestyret har bestemt å gi sin uttalelse om det er for eller mot asylmottak i kommunen etter folkemøtet, sier ordfører Albrigt Sangolt, og forteller at dette blir bestemt på et ekstraordinært styremøte førstkommende torsdag. Om lag én uke før UDI vil behandle saken.

- Lang erfaring

Det bor under 600 personer i Klokkarvik. Skolen har 85 elever, deriblant åtte som går i en innføringsklasse for fremmedspråklige.

— Kommunen har drevet med mottak av flyktninger i lang tid, og vi har hatt gode erfaringer med den menneskelige delen, sier Sangolt i sitt innlegg.

— Vi har valgt å bo på dette stedet på grunn av tryggheten. Når vi hører at det ikke skal være vakter om nettene og at de kan gå hvor de vil, så vil dette skape utrygghet. Jeg håper dere vil høre på innbyggernes meninger, er et av innspillene fra salen.

Tror frykten forsvinner

— Jeg forstår at noen er usikre på hvordan dette vil påvirke en så liten plass. Vi tror at dette vil ha positiv innvirkning, og at frykten vil avta når en ser at dette er vanlige folk som har flyktet og trenger beskyttelse, svarer Kjartan Dirdal fra Hero Norge.

Miriam Steinstø Haugen fra UDI vest svarer på spørsmålet om kommunestyret kan hindre et asylmottak ved å gå imot.

— Kommunens synspunkt blir tatt hensyn til. Men i ytterste instans er det UDI som bestemmer, sier hun, og påpeker at et asylmottak vil kunne gi positive ringvirkninger.

— Beboerne vil benytte seg av de lokale tilbudene. De vil for eksempel bruke den lokale butikken, sier Steinstø Haugen.

Og blir møtt av høy latter.

— Vi har ikke butikk. Vi har ingenting, svares det fra salen.

- Stor skepsis

— Møtet kan gi inntrykk av at det er veldig stor skepsis til asylmottaket. Man må ha forståelse for at slike mottak blir opprettet, men vi trenger et skikkelig mottaksapparat som betrygger både beboerne og lokalbefolkningen. Jeg er nysgjerrig på hvilket mottaksapparat de møter og at de får oppfølging, sier Anja Slotten, en av beboerne i kommunen.

Ordføreren er fornøyd med oppmøtet.

— Jeg er glad så mange møtte opp, og jeg er glad for at ordfører og kommunestyre ikke gikk inn for å ta en avgjørelse om asylmottak eller ikke uten den kunnskapen vi har fått tilført i kveld, sier Sangolt.

— Hva slags kunnskap tenker du på?

— Hvordan asylmottak er organisert, hjelpetjeneste og informasjonen fra UDI om den generelle utviklingen i asylpolitikken i landet og hva UDI ønsker av Sund kommune, sier Sangolt.

Han har selv gjort seg opp en ganske klar mening i saken.

— Jeg har dannet meg et visst inntrykk, men det vil være helt feil for ordføreren å flagge det før saken er diskutert i kommunestyret, sier Sangolt.