Det er SVs Bård Vegar Solhjell som er valgt til saksordførerog som dermed vil få en ledende rolle i utspørringen av Anundsen og andre somblir innkalt til høringen.

— Det er en veldig alvorlig sak. Komiteen skal undersøke omStortingets vedtak er fulgt opp, og om det er gitt feil opplysninger tilStortinget. Det innebærer at vi må belyse at den varslede politikkendringenvedrørende lengeværende asylbarn ikke nådde ut i politiorganisasjonen.Spørsmålet er også om justisministerens burde eller skulle skjønt at det ikkeskjedde, sier Solhjell.

— Sakens alvor blir ekstra stort fordi feil kan få veldigstore konsekvenser for enkeltmennesker og hele deres fremtid, sier han.

— Jeg kommer til å sette meg godt inn i saken i ukenefremover. Det innebærer en gjennomgang av all dokumentasjon og alt materiale.Mitt viktigste budskap i dag er at jeg kommer til å gå inn i saken med detstørste alvor, saklighet og grundighet som er nødvendig, sier Solhjell.