RAGNHILD HOV

I Norge bor det i dag et 60-talls barn som har ventet mer enn tre år på få opphold. Cirka halvparten av dem bor på Vestlandsheimen. Barna dannet i fjor høst sin egen pressgruppe: Gruppen SE og Hør oss, Sohobarn-gruppen.

En enstemmig kommunalkomité har vedtatt at alle barn som har vært i Norge i mer enn tre år skal ha rett til få søknaden på nytt i Utlendingsnemnden.

Samtlige partier i Stortinget stiller seg bak. Det er i en enstemmig komitémerknad det blir presisert at alle barna det gjelder skal gis en sjenerøs behandling og at FNs barnekonvensjon skal tas hensyn til under behandlingen. Barna skal også få ny saksbehandler. En forutsetning er at barna selv ber om ny behandling av asylsøknadene sine før 1. juli.

— Dette er en gledens dag, sier stortingsrepresentantene, Audun Lysbakken og Heikki Holmås fra Sosialistisk Venstreparti.

Det var SV som sammen Senterpartiet som sørget for at Stortinget måtte ta stilling til asylbarna sin skjebne.

Mange har støttet barna i deres kamp for å få bli. Blant annet har biskopene i Den norske kirke og alle partiene i Bergen Bystyre innstendig bedt de sentrale flyktningmyndighetene om at barna måtte få amnesti.