Sammen med psykolog Magne Raundalen engasjerer nå biskopen seg i situasjonen for ungdommene ved Vestlandsheimen. Selv planlegger biskopen et førjulsbesøk til ungdommene som risikerer å bli kastet ut av landet.

Hagesæther mener det er god grunn for myndighetene til å lytte og følge oppfordringen i brevet de sender til statsminister Kjell Magne Bondevik. Han viser også til at de har full støtte fra Redd Barna. Biskopen kommer også til å besøke barna før jul.

«Kjære statsminister, vi ber deg om to ting. Lov oss at vi kan være trygge i julen. At ingen banker på døren for å kaste oss ut av Norge. Og så ber vi deg som er sjefen for regjeringen å lage en regel om at de barn som har vært her i over tre år, får bli i landet sitt», skriver de i brevet til statsminister Bondevik.

I går fortalte Bergens Tidende historien om tenåringene ved Vestlandsheimen. De er kommet til Norge som mindreårige barn for å søke asyl. Flere av dem har bodd der i opp til seks år. Nå har Utlendingsdirektoratet avslått søknadene deres om asyl, og de risikerer å bli kastet ut av landet når som helst. Ungdommene det dreier seg om, er i dag fra 14 til 18 år.

Barnebispen på besøk

— Jeg er blitt grundig orientert om, og fått innsikt i deres situasjon. Nå planlegger jeg å besøke dem, for å komme i en direkte dialog. For en biskop som dette året har valgt å ha spesielt fokus på barn, er det dobbelt grunn til at jeg vil besøke dem og snakke med dem når jeg blir bedt om det, sier biskop Hagesæther, som har proklamert inneværende skoleår som Barnas år i Bjørgvin bispedømme. Hagesæther, bekrefter at besøket vil finne sted på lille julaften.

Men selv før han har møtt dem direkte, mener Hagesæther at det er god grunn til å la dem få bli i Norge. Disse ungdommene har vært ved asylmottaket lenge. De kan selv ikke lastes for eventuell sendrektighet i systemet.

Ekstra belastning

— Barna er kommet til Norge på grunn av foreldrenes valg. Jeg synes ikke at disse barna kan lastes for de uheldige beslutningene og handlingene foreldrenes deres har gjort for dem. De har også vært utsatt for den ekstra belastningen det er å komme hit som barn. Derfor bør Norge ta ansvar, legger Hagesæther til.

Biskopen understreker at han har forståelse for at myndighetene må ta hensyn til kravet om rettferdig behandling, og at det ikke oppstår forskjellsbehandling av asylsøkere.

— Men den innsikten jeg har fått i denne saken tilsier at myndighetene må være romslige og ta ansvaret, legger han til.

FÅR JULEBESØK: Afredita Ademi (f.v.), Lelije Ademi og Lusine Mekertjan har vært i Norge i over tre år, men kan når som helst bli kastet ut av landet. Biskop Ole D. Hagesæther har engasjert seg i saken deres, og vil besøke ungdommene på Vestlandsheimen lille julaften.<p/> FOTO: ODD MEHUS