Utkastelsesaksjonen på asylmottaket Vestlandsheimen ble avbrudt da Utlendingsnemnda ble gjort kjent med en rapport fra psykolog Magne Raundalen. Nemndas direktør, Terje Sjeggestad, mente Mannsåker må ta ansvaret for aksjonen, siden han hadde sittet på rapporten i flere måneder. Rapporten er datert 20. oktober.

— Det Sjeggestad ikke tar hensyn til, er at når vi bygger opp en ny sak for omgjøringsbegjæring, må den bygges opp i flere punkter. Jeg har jobbet med en omgjøringsbegjæring som skulle sendes inn nå. Det sier seg selv at det er ganske mye arbeid å bygge opp en ny sak. Det fremstilles som om det bare er å sende inn noen papirer, så kommer saken opp på nytt, sier Mannsåker.

Mannsåker fikk saken da familien hadde fått andre gangs avslag på sin asylsøknad i 2000, og ikke lenger hadde vern mot utsendelse. Familien fikk nytt avslag i 2002.

— Magne Raundalen kom inn i bildet i begynnelsen av 2003. Før den tid hadde foreldrene fått alvorlige psykiske problemer, og barnevernet kom inn i bildet. Dette er en del av den rapporten Sjeggestad påstår han ikke har fått, sier advokaten.

Ifølge Mannsåker tar rapporten for seg både psykisk helse og skole, og imøtegår påstander fra Utlendingsnemnda om at familien har slektninger som vil støtte dem økonomisk om de drar tilbake.

— Tvert imot er det familien som støtter slektningene i Armenia økonomisk, sier Mannsåker.

Faren i familien Mekertjan er armensk, mens moren er fra Aserbajdsjan. Mannsåker hevder Høykommisjonæren for flyktninger har dokumentasjon på at slik nasjonalitetsblanding ikke er akseptert, og at de vil bli trakassert i hjemlandet.

SLÅR TILBAKE: - Jeg er ikke opptatt av hva utlendingsmyndighetene mener om meg som advokat. Vi er ikke alltid 100 prosent enige. Kritikk har ikke innvirkning på mitt arbeid. Det viktige for meg er at jeg jobber til beste for klientene, sier advokat Knut Mannsåker.<br/>Foto: RUNE SÆVIG