Laila Stensletten fra Stord har måttet slutte i jobben to ganger på grunn av astma. Arbeidsgiverens krav ble for tunge.

— Da tiden jeg hadde til å vaske lokalene ble halvert, klarte jeg ikke jobben rent fysisk. I stedet for at arbeidet ble tilrettelagt min situasjon, var løsningen at jeg måtte uføretrygdes. Det er for liten vilje fra arbeidsgivere til å tilrettelegge for de med arbeidshindringer, sier nestlederen i Norges astma- og allergiforbund region vest.

Ifølge en ny studie utført av forskere ved St. Olavs Hospital, er Stensletten langt fra alene om å falle ut av arbeidslivet på grunn av astma.

Mange må slutte

136 personer med arbeidsrelatert astma, altså at sykdommen enten er forårsaket eller forverret av arbeidsmiljøet, ble intervjuet i 2004 og slutten av 2007.

Undersøkelsen, som ble gjort på oppdrag fra Arbeidstilsynet, viser at arbeidstakere som opplever en økning i astmaplager knyttet til arbeidet, har stor risiko for å ende opp som uføretrygdet.

En tredjedel av de spurte var uføretrygdet og seks personer hadde redusert arbeidstid uten å få det kompensert. Over 80 prosent av disse svarte at astma var årsaken til endringen i arbeidssituasjonen.

Et annet funn viser at over 40 prosent hadde arbeidsgivere som ikke hadde utført tiltak for å redusere plagene. Halvparten av disse hadde sluttet i jobben på grunn av dette.

- Må handle tidlig

Studien viser også at tidlige tiltak kan hindre utviklingen av kronisk astma. Det håper direktør i Arbeidstilsynet, Ingrid Finboe Svendsen, at arbeidsgivere tar lærdom av.

— Denne rapporten er viktig fordi den viser at tiltak kan gjøre at astmatikere kan fortsette i jobben. Her har arbeidsgiverne et forbedringspotensial. Det er viktig at tiltakene utføres så snart diagnosen er stilt. Det kan være å bedre inneklimaet, skaffe verneutstyr og sørge for gode arbeidsrutiner.

- Skjøvet til side

Laila Stensletten har hatt alvorlig astma siden hun var liten. Hun jobbet tidligere som renholder og som butikkansatt. To ganger har sykdommen tvunget henne ut av arbeidslivet, begge gangene fordi jobben ble for fysisk tung.

Nå jobber hun i en attføringsbedrift i 80 prosent stilling. Her føler hun seg ivaretatt. Men hun er overbevist om at mange astmatikere i arbeid føler det motsatte.

— Mange jeg kjenner har store problemer med arbeidet på grunn av manglende tilrettelegging. I dag kreves det at man skal yte 110 prosent. De som ikke klarer det, blir ofte skjøvet til side. Det synes jeg er forferdelig.

- Mister arbeidskraft

Stensletten mener det er mye arbeidskraft som unødvendig blir tapt.

— Det er mange uføre som er hjemme, men som egentlig har mye å bidra med i arbeidslivet. Dessuten er det mange som opplever en psykisk knekk fordi de føler at de ikke strekker til på jobben. Kravet til ytelse fører ofte til at man blir tynget ned fremfor å bygges opp.

Astma er ifølge Stensletten en oversett sykdom.

— Sykdommer som ikke er synlige, blir ofte oversett. Astma er en folkesykdom som øker mer og mer. At det er så lite fokus på den, uroer meg.

Rune Berentsen