Forrige måned ble det oppdaget at asteroiden 2002 NT7 hadde kurs mot jorden. Siden har amerikanske og italienske forskere jobbet med å beregne om og når den 2 kilometer lange steinblokken kan treffe oss. Aktuell dato er 1. februar 2019.

— I verste fall ville et treff bety en global katastrofe. Den ville bety en ødeleggelse av vårt økonomiske og sosiale liv, og sette forholdene for menneskene tilbake til middelalderen, hevder Benny Peiser ved John Mooreýs University i Liverpool.

Til alt hell mener forskerne at sannsynligheten for at asteroiden faktisk treffer jorden, er mindre enn 1 til 1 million. Endelige beregninger vil trolig komme i løpet av noen måneder.

— Verden burde ta denne observasjonen som en vekker. Før eller siden vil det dukke opp et objekt som er på kollisjonskurs. Og da vil vi måtte prøve å hindre det, sier Peiser.

Han legger til at en slik operasjon, med dagens beredskap, trolig vil ta minst 30 år å organisere.

(NTB)