De 10 ble valgt ut blant annet på bakgrunn av tester og intervjuer. Men nå blir ingen av dem ansatt likevel fordi Helse Bergen selv vil drive ambulansekjøringen i Bergen fra 1. januar 2008, opplyser Lasse Westby, nestleder i Bergen brannvesens fagforening.

Brannsjef Helge Eidsnes sier at Bergen brannvesen dessverre måtte sende brev til de 10 fredag.

— Jeg beklager den situasjonen som har oppstått, sier Eidsnes.

På grunn av ansettelsesstoppen i Bergen kommune har det ikke vært ansatt nye brannfolk siden 2000.

Ønsket var at de 10 skulle være klare til å gå inn i tjenesten i mars neste år. Da måtte rekrutteringsprosessen starte i oktober-november.

— På det tidspunktet hadde vi ikke den nødvendige avklaringen med Helse Bergen om fortsatt ambulansekjøring for Bergen brannvesen. Vi informerte søkerne om den uavklarte situasjonen. Den formelle avklaringen fra Helse Bergen fikk vi først fredag, sier Eidsnes.

Tilgang på mange sjåfører

— Jeg synes det er dumt at Helse Bergen om et år skal overta ambulansekjøringen i Bergen. Vi føler at dette er en tjeneste vi har utført veldig bra og som vi også lærer mye av, sier Lasse Westby.

Han opplever fortsatt Bergen brannvesen som en trygg arbeidsplass på tross av endringen i ambulansekjøringen.

— Brannberedskapen må vi jo ha i fremtiden. Men endringen fører til at det ikke blir nyansettelser på lenge. Gjennomsnittsalderen i korpset er i dag 47 år og pensjonsalderen er 60 år. Dette betyr at vi begynner å bli et gammelt korps. Det er litt uheldig med tanke på jobben vi har, sier han.

— Det er også dumt på den måten at vi har mulighet til å gjøre ting som Helse Bergen ikke har mulighet til. I Bergen brannvesen er det om lag 100 kvalifiserte ambulansekjørere. I en katastrofe vil vi dermed kunne pøse på med ambulansekjørere. Det kan ikke Helse Bergen. Vår styrke er at vi har folk å ta av, sier Lasse Westby.

- Alle blir pensjonister

I dag driver Helse Bergen ambulansekjøringen i de kommunene utenom Bergen som tilhørere sykehusområdet. I Bergen kommune har Bergen brannvesen drevet ambulansekjøringen siden 1952. I Bergen brannvesen er det ansatte som kun driver ambulansekjøring. Andre driver kun med brannslokning, men de fleste driver begge deler i en turnus.

— Denne kombinasjonen gjør at vi kan drive billigere. Den mentale belastningen blir også mindre enn den blir for dem som kjører ambulanse hele tiden. Det betyr at hos oss kan alle jobbe frem til de bli pensjonister, sier Lasse Westby.

Eben Simonsen er blant dem i Bergen brannvesen som bare kjører ambulanse. Hun ser ikke positivt på at Helse Bergen nå skal overta ambulansekjøringen i Bergen.

— Jeg synes det er en dårlig måte vi ansatte i Bergen brannvesen har fått vite om dette på. Det har skjedd gjennom rykter og det vi har lest i avisen. Dette er jo våre arbeidsplasser. Nå får vi vente på informasjon fra Helse Bergen. Vi regner at det blir virksomhetsovertakelse, slik at vi som er ansatt i ambulansetjenesten for fremtiden blir ansatt i Helse Bergen, sier hun.

Silje Katrine Robinson