Etter fire år med positive resultater viser tallene for 2005 millionunderskudd for skifabrikken. Skiprodusenten har gått fra et overskudd på vel 100.000 i 2004 til et underskudd på over en million kroner i fjor.Det kan føre til at enda større deler av produksjonen blir flyttet til Kina.

Daglig leder i Åsnes Ski, Terje Eilertsen, sier til NRK at han ikke ser noen annen utvei enn gradvis å flytte produksjonen til et lavkostland.

– Ja, vi har i grunn ikke noe annet valg. Vi har snudd på veldig mange steiner for å prøve å holde produksjonen oppe for fullt på Åsnes, men vi har vært nødt til å flytte ut en del av den. Hvordan situasjonen blir i framtida er uvisst. Vi jobber med flere ideer med tanke på å holde oppe en produksjonsaktivitet på Straumsnes i Fjaler, men likevel er det nok realistisk å tenke seg en nedtrapping, sier Eilertsen.

Åsnes Ski satte allerede i vår ut deler av produksjonen til Kina.