KARI PEDERSEN kari.pedersen@bergens-tidende.no

Et politisk flertall i Askøy har gjentatte ganger signalisert at kommunen skal prøve konkurranseutsetting. Men at dette skulle gjelde 25 år gamle Askøy sykehjem var helt ukjent for de ansatte inntil kommunens hovedtillitsvalgte i all hast ble innkalt til et møte sist fredag. Der ble blant andre Britt Johansen i Norsk Hjelpepleierforbund presentert en innstilling fra rådmannen som konkluderte med at Askøy sykehjem, ikke Furubakken eller Ravnanger bo og omsorgssenter, er aktuell for en anbudsrunde.

Utsatt en uke I går var kommunens administrasjonsutvalg og formannskap innkalt for å gjøre vedtak om dette. Men Britt Johansen og de øvrige tillitsvalgte hevdet at kommunen med sitt hastverk brøt informasjonsplikten i hovedavtalen. Mot Frps to stemmer vedtok da administrasjonsutvalget å utsette saken en uke.Gårsdagens vedtak blir etter alt å dømme bare en midlertidig seier for de tillitsvalgte, som i likhet med Ap og SVs representanter, argumenterte sterkt mot å legge stell og pleie av kommunens eldste ut på anbud. I Askøy er det nå et klart flertall for å slippe til private firmaer også i pleie— og omsorgssektoren.

Påskestemning I går formiddag var det påskestemning i arbeidsstuen som ligger i første etasje av Askøy sykehjem på Kleppestø. På rådhuset lenger nede i bakken sysler de med privatiseringen, på arbeidsstuen, som i så fall skal ut på anbud, sysler kommunens eldste med påskeegg.Tempoet har årene tatt, her må julen starte i september og påskeforberedelsene ta til i januar. Anbud eller ikke er knapt et tema.- Så lenge dere får det dere trenger, kan det vel være det samme hvem som driver sykehjemmet, sier aktivitør Marianne Overaa Eide henvendt til Mathilde Aksnes, som er i ferd med å flette sete til en krakk.- Ja, så lenge vi får det vi trenger, er vi med på det meste, nikker Marius Haugen med en liten flir.Styrer Siren Nilsen ved sykehjemmet tar foreløpig meldingen om konkurranseutsetting med stor ro.

Driver godt - Jeg føler trygghet for at vi skal klare å ivareta det gode tilbudet for beboerne her ved sykehjemmet uavhengig av hvem som får ansvar for driften, sier Siren Nilsen til BT. Sykehjemmet som har 42 beboere, har godt arbeidsmiljø og lite gjennomtrekk. Styreren håper derfor at fagfolkene hennes velger å bli værende.Også avdelingsleder Liv Nilsen og tilsynslege Johan Fr. Kayser er opptatt av at sykehjemmet driver godt i dag.- Jeg ser det slik at i forhold til pasientene skal det ikke bli noen forskjell, sier Liv Nilsen.- Tror dere at her er mye å spare ved å drive annerledes? Siren Nilsen rister på hodet:- Jeg ser ikke at her kan være noe å hente, uten å være helt kategorisk.Liv Nilsen legger til: - Vi "på gulvet" mener bemanningen er tynn allerede, vi skulle gjerne hatt mer tid og mer ressurser og kan ikke forstå at her kan være mulig å spare mer, sier hun.

Pioner Om forslaget blir gjennomført, blir Askøy en pionerkommune. I Os er privateide Norlandia tildelt driften av Luranetunet, som åpner senere i år. I Bergen er en gruppe nedsatt for å vurdere konkurranseutsetting av Øvsttunheimen og nybygde Odinsvei sykehjem. Men ikke mange har til nå privatisert et sykehjem som er i drift allerede.