Før Autopass ble innført ble det sagt at innføringen ville forkorte nedbetalingstiden med en måned. Etter fire måneder med Autopass, sier daglig leder av Askøybrua AS, Kjell Ove Helland, at han tror bompengeperioden blir minst en måned kortere. Da snakker vi høsten eller seinsommeren i 2006. Trafikkøkning på 4,8 %

— Tallene fra årets første fire måneder, til og med april, viser en trafikkøkning på 4,8 prosent. Det er litt mindre en det vi har lagt på siden broen åpnet i 1992, med en gjennomsnittlig trafikkøkning på fem prosent i året, sier daglig leder i Askøybrua AS, Kjell Ove Helland, til bt.no.

I 2003 var trafikkøkningen på hele syv prosent.

Protester ga mer rabatt

Før Autopass ble innført den 1. februar i 2004, kunne en velge å kjøpe et rabatthefte på Askøybrua eller å betale full pris. Med brobillett betalte en 60 kroner for hver tur, mens en måtte ut med 100 kroner om en ikke hadde billett.

På tross av store protestaksjoner mot Autopass på Askøy, ble ordningen innført. Protestene førte til at prisen for de uten autopassavtale ble redusert til 70 kroner per passering, mot 100 kroner før. De med Autopassbrikke betaler det samme som det kostet med billett, 60 kroner per passering.

I tillegg kan motorsykler nå kjøre gratis over broen, mens de før enten måtte betale eller kjøre lureveier for å unngå å betale.

Tallene ikke klare

Tallene for inntektene i årets første måneder er ennå ikke helt klare. I Bro & Tunnelselskapet opplyser de til bt.no, at de nå kontrollerer trafikktallene og inntektene. Tallene vil være klar om kort tid.

Et kjernespørsmål for inntektene er selvsagt hvor mange prosent som nå kjører rabattert i forhold til før Autopass ble innført, samt hvor stor trafikkøkningen er. I prognosene for Autopass lå det inne en trafikkøkning på fem prosent i året.

Sparer 10 millioner i renter

— Driftskostnadene ved den tidligere bemannete bomstasjonen er nå betydelig redusert. Vi har også nettopp refinansiert restgjelden på Askøybrua. Tidligere lån var på fastrente avtale, opptatt i en tid med relativ høy rente. Lånet er nå forhandlet ned med fem prosent. Ved årsskiftet hadde vi en gjeld på 280 millioner. Nå får vi mer enn 10 millioner kroner i reduserte rentekostnader i året, sier Kjell Ove Helland.

— Når blir det gratis over broen?

— Jeg kan ikke si nøyaktig måned ennå, men det blir på høsten 2006. Når vi får tallene får Bro & Tunnelselskapet, kan du kan få et mer eksakt svar. Jeg mener fortsatt at bompengeperioden vil bli forkortet med minst en måned i forhold til om vi ikke hadde innført Autopass, sier daglig leder i Askøybrua AS, Kjell Ove Helland, til bt.no.

I RUTE: Daglig leder i Askøybrua AS, Kjell Ove Helland, mener bompengeperioden vil bli forkortet med minst en måned i forhold til om en ikke hadde innført Autopass. ARKIVFOTO: EIRIK BREKKE