KARI PEDERSEN

BNR, som driver «Snarveien», har i et brev til Konkurransetilsynet klaget på at konkurrenten HSD Buss fritt kan innføre direkteruter både morgen og ettermiddag som ikke korresponderer med hurtigbåten.

I brevet blir konkurransen fra bussene pekt på som en viktig grunn til at passasjertallene svikter.

I perioden 15. august og ut 2005 tapte «Snarveien» 32.000 reisende i forhold til trafikkstatistikken som fylkeskommunen fremviste da anbudet ble beregnet.

Ifølge dette regnestykket utgjør passasjersvikten nesten 400 reisende pr. virkedag.

15. august var datoen da HSD Buss innførte de omstridte kvartersbussene; fire busser direkte til byen om morgenen og to busser tilbake om ettermiddagen.

En vei, nedover

Nedgangen for hurtigbåten begynte september 2004, samtidig med at BNR ble kåret som vinner av anbudskonkurransen. Fra september og ut 2005 har kurven pekt bare en vei, nedover. Bortsatt fra et blaff i april 2005. Om de reisende har satt seg på bussen, er ikke så lett å svare på. Direktør Frank Aadland i HSD Buss vil ikke utlevere trafikktall for Askøy-rutene. HSD Buss rapporterer til fylkeskommunen, men dette er samletall. Ut fra disse er det ikke mulig å lese hvor mange som følger buss over broen.

— Slik denne saken har utviklet seg, vil vi være formelle og vise til fylkeskommunen, sier Aadland til Bergens Tidende.

Da politikerne i september 2005 behandlet konkurransen mellom båt og buss, ble det lagt frem passasjertall fra HSD Buss for noen få august-uker. Ifølge disse tallene var økningen for bussene på beskjedne 40 passasjerer om dagen.

Opp 30 prosent

Noe som kan fastslås helt sikkert er at trafikken over Askøybroen øker merkbart. På to år, fra desember 2003 til desember 2005, var økningen på nesten 30 prosent.

Hele 70.000 flere biler pr. måned passerte tellepunktene på den snart nedbetalte broen. Det utgjør nesten 4.000 biler om dagen. Vel vokser befolkningen på Askøy raskere enn i de fleste andre norske kommuner, men ikke så raskt. I løpet av samme periode økte folketallet med 931 små og store mennesker.

Virkelig trafikkvekst ble det fra september 2004 og utover - på det tidspunkt at kurvene bikket nedover for hurtigbåten. Siste halvannet år har broen - med få unntak - hatt en vekst på rundt 10 prosent i forhold til året før.

Senhøstes er broen gratis. Da er det ventet at tallet på biler over broen vil øke med ytterligere 40 prosent.