Kommunen støtter seg til konklusjoner fra Østlandsforskning som sier at Askøy kommune er robust nok til å være egen kommune også i framtiden.

I uttalelsen heter det også at kommunen vil fortsette samarbeid med nabokommuner etter behov og hensiktsmessighet.